Kristinehamn

Om oss

Socialdemokratena i Kristinehamn har i dag ca 190 medlemmar.


Vi har möte för alla medlemmar en gång per månad.
Alla medlemmar får personlig kallelse per mejl


Du kommer i kontakt med oss via mejl:

kristinehamn@arbetarekommun.se


Vi finns även på Facebook

https://www.facebook.com/socialdemokraternakristinehamn

Styrelsen

ORDFÖRANDE

David Andergard

KASSÖR

Lars Andersson

MEDLEMSANSVARIG

Bo Andersson

VICE ORDFÖRANDE

Anja Rech

FACKLIG LEDARE

Daniel Blixt

LEDAMOT

Karin Ardefelt

SEKRETERARE

Inga-Lill Röhr

STUDIELEDARE

Samuel Carlén

LEDAMOT

Mari Näslund

Medlemsmöten

Vi informerar om medlemsmöten på följande sätt:


 • Personligt mejl till alla medlemmar


 • Rosen för alla

   

  Studier

  Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar
  för medlemmar och förtroendevalda.


  Just nu jobbar vi med Medlemsutbildning i olika steg.


  Intresserad - skicka ett mejl till Samuel Carlén


  samuel_carlen@hotmail.com

  Kommunfullmäktige 2022 - 2026

  Ordinarie ledamöter

  Ersättare

  Kommunalråd

  Kommunstyrelse

  Miljö- & Byggnadsnämnden

  Nämnden för Arbete - Kompetens - Välfärd

  Ann-Christine Lumberg Ersättare

  Nämnden för Stöd - Vård - Omsorg

  Christer Lindberg och Lars Johansson är ersättare 

  Skolnämnden

  Jan Strid Ersättare

  Tekniska nämnden

  Bo Bengtsson och Jan Ohlfelt Ersättare

  Kulturnämnden

  Valnämnden

  Matie Näslund och Lars Johansson Ersättare

  Överförmyndarnämndennämnden

  unsplash