Arbetarekommuner i Värmland

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

1889 bildades det socialdemokratiska arbetarepartiet. Socialdemokratin har stått upp för frihet, solidaritet och jämlikhet i hela världen sedan dess tillkomst. 


Socialdemokraterna har sedan demokratins införande arbetat för att trygga det svenska folkhemmet, byggt upp välfärdsstaten och möjliggjort att vi kan leva i en av världens mest framstående välfärdsnationer. I detta har det lokala arbetet varit av stor historisk vikt och oftast har politiken format sig nära invånare. Arbetarekommunerna har varit platsen där politiken formats lokalt och möjliggjort utbyggnaden av välfärden - det ska fortsätta. Våra kommuner kan utvecklas till det bättre för invånares väl och ve - det är målet och dit ska vi gå. Arbetarekommunen

Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.


Arbetarekommunen är av medlemmarna för medlemmarnas politiska vilja att utveckla sin hemkommun med grund i den demokratiska socialismen. Det är i arbetarekommunen vi formar politiken och där vill vi vara fler som deltar - för vår gemensamma utveckling till det bättre. 

Påverkansmöjligheter


Som medlem har du möjlighet att delta på våra medlemsmöten där vi tillsammans formar vår politik i våra arbetarekommuner. Givetvis gör vi detta i olika former på årsmöten, medlemsmöten, kongresser, konferanser mm där du också har rösträtt. 

Aktivism


Som medlem får du möjligheten att aktivt engagera dig. Vi ordnar påverkanskampanjer genom att skriva insändare, ha öppna möten, bjuder in föreläsare, knackar dörr, ringer medlemmar, står utanför butiker och informerar, genomför kampanjer på sociala medier och mycket mer där du kan delta, 

På den här hemsidan kan du se information från socialdemokraterna på nedanstående orter. 

Grums 

Anders Leander 

Ordförande 

grums@arbetarekommun.se

Sunne

Sofie Hauri

Ordförande

sunne@arbetarekommun.se

Torsby-Nordvärmland

Sven-Erik Engström 

Ordförande

torsbynordvarmland@arbetarekommun.se

Arvika

Maryna Bialesta Vilhelm

Ordförande 

arvika@arbetarekommun.se

Filipstad

Per Granfelt 

Ordförande

filipstad@arbetarekommun.se

Kristinehamn

Johannes Fransson 

Ordförande

kristinehamn@arbetarekommun.se

Kil

Dragan Tesovic

Ordförande 

kil@arbetarekommun.se