Torsby-Nordvarmland

Socialdemokraterna Torsby-Nordvärmland 

Välkommen till socialdemokraterna i Torsby kommun!

Socialdemokraterna är kommunens största parti och det är viktigt för oss att jobba för goda levnadsvillkor i hela vår stora kommun.

Arbetet med att säkra goda utbildningsmöjligheter, trygg omsorg och en rik fritid är ständigt pågående.

Vår fantastiska och varierande natur är en av kommunens största tillgångar och därför ligger miljöarbetet oss varmt om hjärtat.


Peter Jonsson från Torsby. Vårt första namn på kommunfullmäktigelistan. Peter kandiderar till uppdraget som kommunalrådVårt program "En röd röst" i Radio Fryksdalen 100,6 eller 104,1 Mhz har tagit en paus några veckor. Lyssna gärna på de program som finns utlagda på webben.


Välkommen på extra medlemsmöte söndagen den 23 oktober kl 18.00 i partilokalen i Torsby på Kyrkogatan 4.

Vi ska välja partiets kandidater till kommunstyrelse, presidium i kommunfullmäktige och kommunens valberedning.

Om oss

Vi socialdemokrater i Torsby kommun arbetar för att utveckla hela vår stora kommun.

Det innebär utmaningar att verka i en kommun där befolkningen minskat under senare år men vi tror att den trenden kan ändras och vi socialdemokrater jobbar medvetet med inriktning på bl a

  • en välkomnande attityd till besökare och nyinflyttade
  • en god kvalitet på service i hela kommunen
  • att se till att det finns bra bostäder för olika åldrar och behov i hela kommunen
  • att ge möjlighet till distansutbildning
  • att behålla och förbättra kommunikationer
  • goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter

Vill du vara med på den resan?

Kontakta oss på torsbynordvarmland@arbetarekommun.se

Styrelsen

Peter Jonsson 

kommunalråd


Ann-Katrin Järåsen

ordförande 


Adam Passin

vice ordförande


Zenita Bäck 

sekreterare


Jörgen Nilsson

kassör


Jörgen Blomberg

studieorganisatör


Sven-Erik Engström

ansvarig facklig samverkan